Писмо с изх. № 204/18.10.1937г. от Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП, получено на 31.12.1937 г. и подписано от избраните и за представители Секретар и Председател, в което са посочени имената и данните за връзка с тях като представители в Управителния съюз на СЗРП:

  1. Живко Радучев, Председател
  2. Найден Памукчиев, Секретар