Покана до СЗРП за XXIV редовен конгрес на Юношеския туристически съюз 1937 г.

С писмо изх.№2106/01.07.1937г. Централното настоятелство на ЮТС кани председателя на СЗРП да присъства на XXIV-тия конгрес на Съюза. Поканата е подписана от председателя и секретаря на...