Нова управа на Юношеския туристически съюз в България и представители в СЗРП за 1933 г.

Писмо с изх. № 70/15.11.1933 г. и вх. № 20 на СЗРП съобщава имената на членовете на управата на Юношеския туристически съюз в България и представителите му в СЗРП

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 885/23.05.1933г. на Юношеския туристически съюз до СЗРП (вх. № 10) съобщава избраните с 3-годишен мандат представители: Дянко Чолаков, Илия Минчев, Михаил Константинов. Мандатът от...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП за 1933 г.

Писмо с изх. № 480/22.03.1933г. подписано от председателя и секретаря на Юношеския туристически съюз до СЗРП, в което са посочени имената на техните представители в СЗРП:

1. Дянко Чолаков...

Юношеският туристически съюз по искането на СЗРП за предложения за природни паметници и Витоша

Писмо с изх. № 1218/09.04.1932 г. от Юношески туристически съюз в отговор на окръжно на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане на предложения за природни паметници, които трябва да бъдат поставени под...

"Списък на растенията, които трябва да се запазят на Витоша" на Юношеския туристически съюз

"Списък на растенията, които трябва да се запазят на Витоша", с печат и подписи на Председателя и Секретаря на Централното настоятелство на Юношеския туристически съюз. вероятно изготвен в отговор...

Представители и членски внос в СЗРП на Юношеския туристически съюз, 1931 г.

С писмо № 151/22.10.1931 г.в отговор на окръжно на СЗРП №7/ 17.09.1931 г. Централното настоятелство на Юношеския туристически съюз съобщава своята членска вноска - 1000 лв на година - и имената на...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1929 г.

Писмо с изх. № 151/14.10.1929 г. съобщава на СЗРП (вх. № 1/10.12.1929 г.) съобщава представителите на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП: Боян Асенов, Стефан Попов и Никола Бошнаков....

Включване, членски внос и представители в СЗРП на Юношеския туристически съюз, 1928 г.

Писмо с изх. № 191/24.10.1928 г. на Централното настоятелство на Юношеския туристически  съюз съобщава решението за включване като основателен член, определяне на членски внос и представители в...

Страници