"Списък на растенията, които трябва да се запазят на Витоша", с печат и подписи на Председателя и Секретаря на Централното настоятелство на Юношеския туристически съюз. вероятно изготвен в отговор на окръжно на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане на предложения за природни паметници, които трябва да бъдат поставени под защита и режими за опазването им. Списъкът включва конкретни местообитания и точните им местонахождения:

  1. Всички гори
  2. Ливадни растения
  3. Изцяло скалните тераси
  4. Всички декоративни растения
  5. Гьолчето до Черната скала