Писмо с изх. № 70/15.11.1933 г. и вх. № 20 на СЗРП съобщава имената на членовете на управата на Юношеския туристически съюз в България и представителите му в СЗРП