Писмо от 25.10.1934 г. съобщава представители на Българското природоизпитателно дружество в СЗРП с мандат до края на декември 1934 г.:

  • д-р Иван Буреш, Царски музей
  • Павел Патев, Царска зоологическа градина 
  • Кирил Кузев.

Уточнява се, че д-р Иван Буреш е представител в комисията по защита на природата при Министерството на наподното стопанство.