Покана за членство в Комисия за местните природни и битови празници СЗРП 1935 г.

С писмо изх.№123/27.03.935г. ГД железници и пристанища към Министерството на съобщенията кани представител на СЗРП за участие в заседание на 19.04.1935г. на Комисията за местни природни и битови...