Писмо от 24.10.1934 г. съобщава на СЗРП представителите на Първо българско пещерно дружество в СЗРП. Подписано е от Стефан Петков - Председател и Никола Заторов – Секретар. Представителите са:

  • проф. д-р Стефан Петков
  • д-р Рачо Рачев
  • Васил Арнаудов
  • За комисията (най-вероятно комисията за защита на природата към Министарството на народното стопанство) - Рачо Рачев.