Писмо с изх. № 75/29.11.1934 г. от Българско благотворително дружество за покровителство на животните до Началника на Столичната ветеринарна служба с копия до Столичния кмет, Министъра на народното стопанство и председателя на СЗРП. Молят за разследване на случаи на отравяне на домашни животни при практиката на ветеринарните службе да дават отровно месо на бездомните улични кучета. Споменава се опасността от зараза и на хора.