Писмо за защита на фазаните край Петрич на СЗРП до Министерството на народното стопанство

Писмо изх. № 42/15.08.1935 на СЗРП до Отделението за горите, лова и риболова към Министерството на народното стопанство  за защита на фазаните край Петрич, в отговор на писма от Петричкото ловно...

Заявление от СЗРП до Министъра на народното стопанство относно първия сборник на съюза 1935 г. чернова

Заявление от СЗРП до Министъра на народното стопанство относно първия сборник на съюза от м. май 1935г. с искабщнр министерството да откупи 100 екс. от книгата.

Случайно отравяне на домашни животни вместо бездомни кучета

Писмо с изх. № 75/29.11.1934 г. от Българско благотворително дружество за покровителство на животните до Началника на Столичната ветеринарна служба с копия до Столичния кмет, Министъра на...

Писмо срещу тровенето на уличните кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните

Писмо с изх. № 62/15.11.1934 г. срещу практиката на ветеринарите да отравят бездомните улични кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните, адресирано до Началника...

Управителният съвет на Ловната организация иска при отравянето на уличните кучета да се вземат мерки и за заравяне на мъртвите животни

Писмо с вх. № 1630/26.09.1934 г. от Управителния съвет на Ловната организация до Министерството на народното стопанство, отд. Ветеринарно с копия до Комитета за защита на природата и отд. Гори и...