Статия за пещерите

Писмо с изх. №1/17.01.1938 г.  с вх. № на СЗРП 2/10.02.1938 г. , в отговор на писмо 116 от СЗРП, съобщава за възлагане на написване на статия за научното здначение на пещерите на Р. Попов.

Трети представител на Българското геологическо дружество в СЗРП

Писмо с изх. № 2/12.01.1938 г. от Българското геологическо дружество до СЗРП, прието с вх. № 1/15.01.1938 г., което съобщава името и координатите на третия делегат в УС на СЗРП:

проф. Петър...

Изготвяне на проекто-правилник на парк Витоша

Разпореждане  с изх. № 27165/18.12.1937 г. от Д.Й.Загоров, Началник на отделението за горите към МЗДИ, до Н. Аджаров, Главен инспектор на МЗДИ и с копие до СЗРП за изготвяне въз основа на чл. 18...

Искане на списък на защитените територпии за 1938 г.

Искане с изх. № 27164/18.12.1937г от Началника на отделението за горите към МЗДИ инж. Д.Й.Загоров до Главния инспектор Н.Аджаров и до председателя на СЗРП за събиране на данни от лесничеите и...

Предложение за обявяване на историческата местност Вола - Околчица за защитена територия

Молба с изх. № 27158/18.12.1937 г. от Отделението за горите на МЗДИ, подписано от невовия началник Д. Й. Загоров, до Председателя на СЗРП да бъде проучена преписка с вх. № 33619 с протокол от 12....

Окръжно с искане да бъдат изготвени описания на защитените територии, видове и обекти

Окръжно с изх. № 27086/17.12.1937 г. от МЗДИ, подписано от Началника на отделението за горите Д. Й. Загоров, до службите, подведомствени на Отделението за горите, лова и рибарството и до...

Членове на БТС с права на органи на горската власт

Писмо с изх. № 27089/17.12.1037 г. от МЗДИ, отделение за горите, началник на отделението Д. Й. Загоров, получено от СЗРП на 21.12.1937 г и препратено за изпълнение на 22.12.1937 г. В него МЗДИ...

Статия от лесовъдите-академици за бели борови находища

С писмо с изх. № 16/14.12.1937 г., получено от СЗРП на 16.12.1937 г. Дружеството на лесовъдите-академици събщава, че на дружествения член Никола Пенев е възложено да напише статията "Две ценни и...

Статия на ловната организация за сборник на СЗРП

В отговор на писмо 118/25.11.1937 г. с писмо от 07.12.1937 г. и получено от СЗРП на 09.12.1937г. Ловната организация съобщава, че е възложила на своя секретар на Управителния съвет Иван Сокачев да...

Статия, възложена от Българско природоизпитателно дружество за Дикилиташ (Побитите камъни)

Българско природоизпитателно дружество възлага на В. Арнаудов да напише за сборника на СЗРП статия за Дикилиташ (днешната защитена местност Побитите камъни).

Страници