Молба с изх. № 27158/18.12.1937 г. от Отделението за горите на МЗДИ, подписано от невовия началник Д. Й. Загоров, до Председателя на СЗРП да бъде проучена преписка с вх. № 33619 с протокол от 12.12.1937 г. относно историческата местност Вола - Околчица, Врачанско и да бъде дадено мнение по въпроса за обявяването й за строго охранителна историческа местност. Вписани са ръкописно дата на получаване 22.12.1937 г. и коментар за взетото от Управителния съвет решение, вероятно в подкрепа на обявяването на защита.