Писмо с изх. № 2/12.01.1938 г. от Българското геологическо дружество до СЗРП, прието с вх. № 1/15.01.1938 г., което съобщава името и координатите на третия делегат в УС на СЗРП:

проф. Петър Бакалов.