Преписка относно членството на Българското геологическо дружество в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Българското геологическо дружество в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№73/21.11.1947г., подписано от председателяи секретаря на...

Писмо до МЗДИ от Българско геологическо дружество относно определените негови представители в Управителния комитет на СЗРП 1945 г.

Писмо вх.№8932/14.06.1945г. до МЗДИ от Българско геологическо дружество относно определените негови представители в Управителния комитет на СЗРП.

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП 1941 г.

Писмо от 06.02.1941г., в което Българското геологическо дружество уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени д-р Р. Берегов и д-р Б. Каменов.

Трети представител на Българското геологическо дружество в СЗРП

Писмо с изх. № 2/12.01.1938 г. от Българското геологическо дружество до СЗРП, прието с вх. № 1/15.01.1938 г., което съобщава името и координатите на третия делегат в УС на СЗРП:

проф. Петър...

Представители на Българско геологическо дружество в СЗРП

Уведомително писмо от 31.03.1937 г за избраните от Българското геологическо дружество негови представител в СЗРП, получено в СЗРП с вх. №14/02.04.1937 г. Представителите са:

  • проф....

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 3/ 29.05.1933 г. съобщава на СЗРП (вх. № 13) постоянните делегати на Българското геологическо дружесто: проф. Н. Николов, д-р В.Г. Радев, Стр. Димитров. Те имат мандат до края на...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1931 г

С писмо от 29.04.1931 г. Българското геологическо дружество съобщава представителите си в СЗРП: д-р В. Радев и Стр. Димитров. Полумено е с вх. № 3.

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1929 г

С писмо от 14.03.1929 г.  Българското геологическо дружество съобщава на Временен комитет за защита на природата делегатите си, които ще участват в учредяването на СЗРП.

Включване на Българското геологическо дружество като член-основател на СЗРП, 1928г.

С писмо о№ 8/17.07.1928 г в отговор на покана от 02.07.1928 г. Българското геологическо дружество приема да влезе като член-основател в СЗРП, заедно с ицброени в поканата други дружества и според...