Преписка относно членството на Българското геологическо дружество в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№73/21.11.1947г., подписано от председателяи секретаря на съюза за представители в УС на БНЗСП са определени Антон Атанасов и инж. Жеко Георгиев.