Уведомително писмо от 31.03.1937 г за избраните от Българското геологическо дружество негови представител в СЗРП, получено в СЗРП с вх. №14/02.04.1937 г. Представителите са:

  • проф. Стефан Бончев
  • Страшимир Димитров.