Искане от страна на Юношеския туристически съюз за допълнително финансиране на строежа на хижа "Чучул" в Централния Балкан

Преписка (2 писма) между председателя на клон "Амбарица" към Юношеския туристически съюз и председателя на СЗРП - проф. Ст. Петков. 

1. Писмо от председателя на клон "Амбарица"  към ...

Покана и чернова на телеграма-отговор за 10 редовен конгрес на Българския рибарски съюз 1939 г.

Покана с изх. № 1059/ 08.06.1939 г. от Българския рибарски съвет до СЗРП за 10 редовен конгрес и ръкописна чернова на поздравителна телеграма-отговор от Стефан Петков.

Сключване на договор за отпечатване на кн. 2 на "Сборник на Съюза за защита на родната природа"

Писмо с вх. № 11/31.03.1939 г. от Тончо Д. Цоневски - печатница "Култура" до СЗРП относно сключения устен договор за отпечатване на кн. 2 на "Сборник на Съюза за защита на родната природа". В...

Писмо относно статия, предадена в СЗРП

Писмо с изх. № 138/08.03.1939 г. от Централното настоятелство на българския туристически съюз до председателя на СЗРП с вх. № 12/10.03.1939 г. относно  статия , предадена от г-н Павел Кебърле на ...

Представител в юбилеен комитет

Писмо с изх. № 68/03.02.1939 от Централното настоятелство на Български туристически съюз до председателя на СЗРП, с вх. № 10/06.02.1939 г., с молба да бъде посочено името на представителя на СЗРП...

Заявление-молба за събиране на бели борови пъпки

Писмо с изх. № 1173/24.01.1939 г. от Д. Й. Загоров, началник на отделението за горите към МЗДИ до Председателя на СЗРП с вх. № 10/24.01.1939 г., в което иска мнение по приложена молба-заявление с...

За мнение относно събирането на билки и пъпки от бял бор

Писмо с изх №022438/14.12.1938 г. от Д. Й. Загоров, началник на отделението за горите към МЗДИ до председателя на СЗРП с вх. № 9/14.12.1938 г. Съгласно чл. 5 от Наредбата-закон за защита на...

Отказана покана

Писмо с изх. № 985/02.12.1938 от Централното настоятелство на Български туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 8/05.12.1938 г. Известяват, че не могат да се отзоват на поканата на СЗРП...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП за 1939 г.

Писмо с изх. № 804/01.12.1938г. от Председателя на Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 6/02.12.1938 г., в което са посочени имената на техните представители в Управителния...

Покана за участие в комитет за 40-годишния юбилей на БТС

Писмо с изх. № 960/21.11.1938г от Централното настоятелство на Български туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 7/05.12.1938 г. по повод предстоящото чествуване на 40-годишния юбилей на...

Страници