Писмо с изх. № 138/08.03.1939 г. от Централното настоятелство на българския туристически съюз до председателя на СЗРП с вх. № 12/10.03.1939 г. относно  статия , предадена от г-н Павел Кебърле на председателя на СЗРП. Има вписване с червен молив с камички на думата "Трансилвания" и името "П. Кебърле", които вероятно се отнасят до заглавието и автора на статията.