Писмо от БТС относно нарушения в пещера край с. Кунино 1964 г.

Писмо ОМ-62/11.01.1964г. от Републиканската комисия по пещерно дело при БТС относно нарушения в пещера край с. Кунино, допуснати от ДМТ "Калцит"
Писмо 15/11.01.1964г. от КЗП със становище,...

Покана за национално съвещание на БТС по въпросите на пещерното дело 1963 г.

Писмо вх.№114/29.03.1963г. с покана за участие в национално съвещание на БТС по въпросите на пещерното дело, насрочено за 20.04.1963г. и е предоставена проекто-програма за мероприятия по...

Писмо от Централния съвет на БТС със становище по строежа на туристическа хижа край с. Сребърна 1963 г.

Писмо вх.№21/16.01.1963г. от Централния съвет на БТС със становище по строежа на туристическа хижа край с. Сребърна.

Писмо относно статия, предадена в СЗРП

Писмо с изх. № 138/08.03.1939 г. от Централното настоятелство на българския туристически съюз до председателя на СЗРП с вх. № 12/10.03.1939 г. относно  статия , предадена от г-н Павел Кебърле на ...

Представител в юбилеен комитет

Писмо с изх. № 68/03.02.1939 от Централното настоятелство на Български туристически съюз до председателя на СЗРП, с вх. № 10/06.02.1939 г., с молба да бъде посочено името на представителя на СЗРП...

Отказана покана

Писмо с изх. № 985/02.12.1938 от Централното настоятелство на Български туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 8/05.12.1938 г. Известяват, че не могат да се отзоват на поканата на СЗРП...

Покана за участие в комитет за 40-годишния юбилей на БТС

Писмо с изх. № 960/21.11.1938г от Централното настоятелство на Български туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 7/05.12.1938 г. по повод предстоящото чествуване на 40-годишния юбилей на...

Молба за защита на морените край Селимица от строителни предприемачи

Заявление с дата 30.04.1938 г. от Пернишко туристическо дружество " Голо Бърдо", клон от БТС, до Областния директор нта Софийска област с копие до Председателя на СЗРП, прието в СЗРП с вх. № 35/04...

Покана от Българския туристически съюз до проф. Ст. Петков за изнасяне на сказка 1937 г.

С писмо от 06.04.1937г. БТС - Софийски клон "Алеко Константинов" кани проф. Ст. Петлов да изнесе сказка пред членовете му по избрана от него тема.

Покана за членство в комитет "Спасете Витоша"

Писмо-покана от Български туристически съюз, Софийски клон "ФОНФОН" с негов печат и от името на комитет "Спасете Витоша" с негов печат за първото заседание на комитета на 04.07.1932г. в дружество...

Страници