Писмо ОМ-62/11.01.1964г. от Републиканската комисия по пещерно дело при БТС относно нарушения в пещера край с. Кунино, допуснати от ДМТ "Калцит"
Писмо 15/11.01.1964г. от КЗП със становище, че пещерата не може да бъде запазена