Писмо на КЗП с молба КГГП да съдейства на Биологическия институт на БАН при износ на биологични материали с научна цел 1964 г.

Писмо изх.№334/19.12.1964г. на КЗП с молба КГГП да съдейства на Биологическия институт на БАН при износ на биологични материали с научна цел.

Писмо на КЗП относно сигнал за взривяване на пещери в района на с. Топчии, Разградско 1964 г.

Писмо изх.№322/30.11.1964г. на КЗП, подписано от Г. Паспалев, относно сигнал, подаден от сътрудника на Етнографския институт на БАН Коев. за взривяване на пещери в района на с. Топчии, Разградско...

Писмо на КЗП за необходимост от монтиране на плътна врата на пещерата "Снежанка" 1964 г.

Писмо изх.№305/12.11.1964г. на КЗП за необходимост от монтиране на плътна врата на пещерата "Снежанка"

Преписка относно запазване тръстиката в Бабушкото блато в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо №299/03.11.1964г. на КЗП с доклад на Таню Мичев и подкрепа на неговите предложения.
Писмо 14316/13.11.1964г. на КГГП със заповед да се запази тръстиката в зоната на Бабушкина локва с...

Искане от Зоологическия институт при БАН за разрешение за хидробиологични изследвания в резерват "Маричини езера" 1964 г.

Писмо №7-867/31.08.1964г. от Зоологическия институт при БАН с искане за разрешение за хидробиологични изследвания в резерват "Маричини езера", подписано от чл.кор.проф. Ал. Вълканов
Писмо №...

Искане от Висшия селскостопански институт за разрешение за отстрел на животни с изследователска цел 1964 г.

С писмо №11212/31.08.1964г. КГГП изпраща искането на Висшия селскостопански институт за разрешение за отстрел на животни с изследователска цел за мнение.
Писмо №253/8/08.09.1964г. на КЗП със...

Искане от Зоологическа градина - София за разрешение за улов на диви птици на о-в Персин 1964 г.

Писмо III-А-272/20.06.1964г. от Зоологическа градина - София с искане за разрешение за улов на диви птици на о-в Персин
Писмо изх.№204/22.06.1964г. със становището на КЗП.
Писмо III-А-...

Писмо на КЗП относно сигнал от А. Цветанов за нови издевателства над гларуси във Варна 1964 г.

Писмо изх.№216/30.06.1964г. на КЗП относно сигнал от А. Цветанов за нови издевателства над гларуси във Варна.

Писмо от КЗП относно сигналите за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№200/15.06.1964г. от КЗП с напомняне за многото сигнали за нарушения в резерват "Острица" и настояване КГГП да вземе ефективни мерки по опазване на този уникален ботанически резерват....

Преписка по сигнал на П. Маджраков относно опазване на скалните венци 1964 г.

Преписка по сигнал на П. Маджаков относно опазване на величествените скални венци 1964 г.
Писмо вх.№ 193/08.06.1964г. от П. Маджраков със сигнал за рушене на скални венци
Писмо изх.№...

Страници