Писмо III-А-272/20.06.1964г. от Зоологическа градина - София с искане за разрешение за улов на диви птици на о-в Персин
Писмо изх.№204/22.06.1964г. със становището на КЗП.
Писмо III-А-312/21.07.1964г. от Зоологическа градина - София с искане за разрешение за улов на бели щъркели в околностите на Самоков, тъй като около Белене са успели да уловят само 4бр.