Писмо изх.№216/30.06.1964г. на КЗП относно сигнал от А. Цветанов за нови издевателства над гларуси във Варна.