Писмо изх.№334/19.12.1964г. на КЗП с молба КГГП да съдейства на Биологическия институт на БАН при износ на биологични материали с научна цел.