Кореспонденция по сигнал от Ангел Цветанов за унищожаване на гларуси в гр. Варна 1963 г.

Кореспонденция между КЗП и КГГП по сигнал от Ангел Цветанов за унищожаване на гларуси в гр. Варна, получен в КЗП на 30.04.1963г. В писмата се напомня, че гларусите са защитени птици и се отговаря...

Писмо с искане да се ускори публикуването на решения за обявяване на пещери за защитени обекти 1963 г.

Писмо изх.№73/27.02.1963г. на КЗП с исканеКГГП да ускори публикуването в Държавен вестник на решения от м. септември 1962г.за обявяване на пещери за защитени обекти, за да влзат в сила.

Кореспонденция по искане от Зоологическата градина - София за разрешение за улавяне на пеликани в "Сребърна" 1963 г.

Кореспонденция по искане от Зоологическата градина - София за разрешение за улавяне на пеликани в "Сребърна" 1963г. КЗП не възразява, но при спазване на определени условия, така че да не се...

Писмо от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962 г.

Писмо14.02.1963г. от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962г Завършва с предложение три от изследваните пещери да бъдат обявени за защитени...

Страници