Кореспонденция между КЗП и КГГП по сигнал от Ангел Цветанов за унищожаване на гларуси в гр. Варна, получен в КЗП на 30.04.1963г. В писмата се напомня, че гларусите са защитени птици и се отговаря за мерките, предприети за информиране на населението.