Предложение на Енчо Маринов за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското езеро 1964 г.

Писмо изх.№147/27.04.1964г. на КЗП в подкрепа на предложението на Енчо Маринов - преподавател по биология в Учителския институт в гр. Бургас, за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското...

Предложение от природозащитници за обявяване на вековни дървета за защитени обекти 1964 г.

Писмо вх.№55/20.02.1964г. на КЗП от природозащитниците Ст. Нейков, Й. Веселинов, Е. Иванова, Хр. Грозданов с предложение за обявяване на вековни дървета за защитени обекти.
Писмо изх.№58/26...

Писмо на КЗП относно съвещание по опазването и регулирано събиране на билки 1964 г.

Писмо изх.№34/03.02.1964г. на КЗП относно съвещание по опазването и регулирано събиране на билки, планирано от КГГП.

Преписка относно издаване на разрешителни за лов на бозайници и птици с цел препариране 1964 г.

Писмо №143/21.01.1964г. на Промкомбинат "Детска радост" с искане за издаване на разрешителни за лов на бозайници и птици с цел препариране, препратено от КГГП до КЗП за мнение.
Писмо №36/03....

Писмо от БТС относно нарушения в пещера край с. Кунино 1964 г.

Писмо ОМ-62/11.01.1964г. от Републиканската комисия по пещерно дело при БТС относно нарушения в пещера край с. Кунино, допуснати от ДМТ "Калцит"
Писмо 15/11.01.1964г. от КЗП със становище,...

Становище на КЗП по искане на ДФК - гр. Плевен за разрешение за унищожаване на гугутки 1964 г.

Писмо 13/10.11.1964г. със становище на КЗП по искане на Държавния фуражен комбинат /ДФК/ - гр. Плевен за разрешение за унищожаване на гугутки, които унищожавали големи количества храни.

Искане от Зоологическия институт при БАН за разрешение за отстрел на животни и птици 1964 г.

Писмо №7-7/03.01.1964г. от Зоологическия институт при БАН с искане за разрешение за отстрел на животни и птици за подмяна експозицията на музея.
С резолюция на Г. Паспалев изпратено до КГГП...

Запитване за мерките по опазване гората край Рилския манастир 1963 г.

Писмо изх.№361/29.11.1963г. на КЗП със запитване до КГГП за мерките по опазване гората край Рилския манастир.

Становище на КЗП относно искане за събиране на суха и паднала маса в резервата "Баюви дупки" 1963 г.

Становище на КЗП относно искане на Разложкото горско стопанство за събиране на суха и паднала маса в резервата "Баюви дупки". Обръща се внимание на КГГП за необходимост от вземане на мерки за...

Становище на КЗП относно искане за отстрел на бели щъркели от Ветеринарния институт - гр. Пловдив 1963 г.

Писмо изх.№294/03.09.1963г. със становище на КЗП относно искане за отстрел на бели щъркели от Ветеринарния институт - гр. Пловдив

Страници