Писмо №7-7/03.01.1964г. от Зоологическия институт при БАН с искане за разрешение за отстрел на животни и птици за подмяна експозицията на музея.
С резолюция на Г. Паспалев изпратено до КГГП.