Искане от Зоологическия институт при БАН за разрешение за хидробиологични изследвания в резерват "Маричини езера" 1964 г.

Писмо №7-867/31.08.1964г. от Зоологическия институт при БАН с искане за разрешение за хидробиологични изследвания в резерват "Маричини езера", подписано от чл.кор.проф. Ал. Вълканов
Писмо №...

Искане от Зоологическия институт при БАН за разрешение за отстрел на животни и птици 1964 г.

Писмо №7-7/03.01.1964г. от Зоологическия институт при БАН с искане за разрешение за отстрел на животни и птици за подмяна експозицията на музея.
С резолюция на Г. Паспалев изпратено до КГГП...