Писмо вх.№55/20.02.1964г. на КЗП от природозащитниците Ст. Нейков, Й. Веселинов, Е. Иванова, Хр. Грозданов с предложение за обявяване на вековни дървета за защитени обекти.
Писмо изх.№58/26.02.1964г. на КЗП до КГГП в подкрепа на предложението.