Писмо №143/21.01.1964г. на Промкомбинат "Детска радост" с искане за издаване на разрешителни за лов на бозайници и птици с цел препариране, препратено от КГГП до КЗП за мнение.
Писмо №36/03.02.1964г. на КЗП със становището на комисията, подписано от Г. Паспалев.
Писмо изх.№101/31.03.1964г. на КЗП до ПК "Детска радост" със съвет да съгласуват дейността си с Ветеринарно бактериологическия институт - гр. Бургас.