Писмо изх.№322/30.11.1964г. на КЗП, подписано от Г. Паспалев, относно сигнал, подаден от сътрудника на Етнографския институт на БАН Коев. за взривяване на пещери в района на с. Топчии, Разградско.
Становището на Комисията е, че взривяването на пещери за добив на камък е грубо нарушение на Указа за защита на родната природа и трябва да бъде незабавно прекратено.