Писмо с изх. № 960/21.11.1938г от Централното настоятелство на Български туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 7/05.12.1938 г. по повод предстоящото чествуване на 40-годишния юбилей на организирания български туризъм и предвидените в тази връзка мероприятия. Молят в юбилейния комитет да има и представител на СЗРП.