Писмо с вх. № 11/31.03.1939 г. от Тончо Д. Цоневски - печатница "Култура" до СЗРП относно сключения устен договор за отпечатване на кн. 2 на "Сборник на Съюза за защита на родната природа". В писмото се уточняват условията за отпечатване на книгата. Върху писмото има ръкописна бележка, която постановява да се иска нова оферта.