Покана от новосъздадена служба за защита на природата към МЗДИ към представителите на дружествата в СЗРП да се обединят, 1945

Покана от 23.05.1945 г. от Дирекцията на горите и лова към МЗДИ, изпратена до  всички дружества-членове в СЗРП да актуализират представителите си и да се обединят за съдействие с новосъздадена...

Писмо от МЗДИ относно заповед №727 1943г.

Писмо изх.№9554/10.05.1943г., съпровождащо Заповед №727/07.05.1943. на МЗДИ за назначаване на комисия за определяне основите на устройството на народен парк "Витоша".

Писмо от МЗДИ относно обявяването на нос "Калиакра" за резерват 1942 г.

Писмо вх.№2/04.05.1942г. от МЗДИ в отговор на писмото на СЗРП от 10.04.1941г.
Ил. Стоянов - директор на горите и лова уведимява следното:
1. С Постановление №16298/26.09.1941г.,...

Списък на търсените за износ билки 1941 г.

Списък на търсените за износ билки, съставен от Дирекцията на външната търговия и изпратен до СЗРП за съгласуване. Писмо вх.№5/19.11.1941г.

Писмо до СЗРП от Първо българско пещерно дружество 1941г

Писмо до СЗРП вх.№4/10.08.1941г. от Първо българско пещерно дружество, в което информира за упълномощените си представители в СЗРП.

Писмо на проф. д-р Ст. Петков до Управителния съвет на БСЗРП, в което изразява желанието си това да бъде последния му мандат като председател на Съюза

 

Писмо на проф. д-р Ст. Петков с дата 13.01.1941 г. до Управителния съвет на БСЗРП. В него изтъква, че благородното дело, за което всички заедно са ратували е вече на прав път.  Той самият...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП 1941 г.

Писмо от 06.02.1941г., в което Българското геологическо дружество уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени д-р Р. Берегов и д-р Б. Каменов.

Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1941 г.

Писмо от 04.01.1941г., в което Българското геологическо дружество уведомява, че за негов трети представител в управителния съвет на СЗРП е определен проф. Методи Русков.

Представители на Дружеството на лесовъдите в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№9/11.12.1940г., в което Дружеството на лесовъдите уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени инж. Йордан Загоров, Слави Лазаров Никола Пенев.

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№8/14.10.1940г., в което Българския рибарски съюз уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени Райко Алексиев и Георги Зашев (гл. секретар).

Страници