Покана от 23.05.1945 г. от Дирекцията на горите и лова към МЗДИ, изпратена до  всички дружества-членове в СЗРП да актуализират представителите си и да се обединят за съдействие с новосъздадена служба за защита на природата към МЗДИ. Именно държавата поема инициативата по сдружаването на природозащитниците, обосновавайки се с Устава та СЗРП, който се самоорганизира през 1928 г.