Писмо на проф. д-р Ст. Петков с дата 13.01.1941 г. до Управителния съвет на БСЗРП. В него изтъква, че благородното дело, за което всички заедно са ратували е вече на прав път.  Той самият вече 13 години е начело на Настоятелството на съюза и изразява желанието си да предаде ръководството на по-млад човек..