Писмо с изх. №1/17.01.1938 г.  с вх. № на СЗРП 2/10.02.1938 г. , в отговор на писмо 116 от СЗРП, съобщава за възлагане на написване на статия за научното здначение на пещерите на Р. Попов.