Разпореждане  с изх. № 27165/18.12.1937 г. от Д.Й.Загоров, Началник на отделението за горите към МЗДИ, до Н. Аджаров, Главен инспектор на МЗДИ и с копие до СЗРП за изготвяне въз основа на чл. 18 от правилника за приложение на Закона за защита на родната природа на проекто-правилник за управление и стопанисване на националния парк Витоша. Получено от СЗРП на 22.12.1937 г.