Писмо с изх. № 553/ 29.04.1933 г. и вх. № 2 съобщава на СЗРП избраните  представители на Българския рибарски съюз:

  1. Грозьо Ив. Грозев
  2. Алекси Петров
  3. Георги Зашев