Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1932 г

С писмо № 375/30.01.1932г. Дружеството на българските ресовъди съобщава избраните на 7 общо събрание на 22.09.1931 г. свои представители в СЗРП и адресите им.

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици и членски внос в СЗРП, 1931

Писмо с изх.№113/12.11.1931 г. на Дружеството на лесовъдите-академици в България до Председателя на СЗРП, което съобщава избраните делегати:

  1. проф. Тодор Димитров
  2. Георги...

Представители и членски внос в СЗРП на Юношеския туристически съюз, 1931 г.

С писмо № 151/22.10.1931 г.в отговор на окръжно на СЗРП №7/ 17.09.1931 г. Централното настоятелство на Юношеския туристически съюз съобщава своята членска вноска - 1000 лв на година - и имената на...

Представители и членски внос в СЗРП на Ловната организация, 1931 г.

С писмо № 891/22.10.1931 г. в отговор на писмо на СЗРП №7 Управителния съвет на Ловната органзация "Сокол" съобщава решенията от заседанието си ан 19 октомври относно предсавителите и членската си...

Организация на сказка на СЗРП в Пловдив и помощ за опазване на пловдивските тепета

Писмо на Хр. Паликов от 21.10.1931г. във връзка с организация на сказка на СЗРП в Пловдив и помощ за опазване на пловдивските тепета. Кореспонденцията по тези теми включва и Пловдивското...

Представител на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1931 г.

С писмо № 574/ 04.101931 г. Българският рибарски съюз съобщава, чи до провеждането на редовния си конгрес ще бъде преставлвано в СЗРП от Грозю Грозев.

Придружително писмо от БТС към брошура от международен планинарски форум

Придружително писмо № 521/ 02.10.1931 г. от БТС към изпащана до СЗРП брошура от международна планинарска конференция с включена статия на проф. Валери Гьотлъ за защита на природата.

Представители на БТС, членски внос и статия за дейността на СЗРП, 1931

Писмо № 516/26.09.1931 г. в отговор на писмо №7/17.09.1932 г. съобщава представителите на БТС в СЗРП:

  1. д.р Пею Пеев
  2. Павел Кебърле
  3. Иван Ставрев

Определя...

Покана за председателстване на конгрес на Дружеството на българските лесовъди

Покана с изх. № 479/19.09.1931 г. за председателстване на конгреса на 20 септември на Дружеството на българските лесовъди до Председателя на СЗРП.

Писмо на МВР за устава и отчетността на СЗРП

Писмо № 8420/31.08.1931 г. от МВРНЗ, Столично полицейско комендантство, за устава и отчетността на СЗРП

Страници