Писмо на Хр. Паликов от 21.10.1931г. във връзка с организация на сказка на СЗРП в Пловдив и помощ за опазване на пловдивските тепета. Кореспонденцията по тези теми включва и Пловдивското туристическо дружество "Калоянов връх" и бъдещия пловдивски клон на СЗРП.