С писмо № 574/ 04.101931 г. Българският рибарски съюз съобщава, чи до провеждането на редовния си конгрес ще бъде преставлвано в СЗРП от Грозю Грозев.