Покана от 21.05.1932 г за участие на СЗРП (вх. №2) в 3 редовен конгрес на Българския рибарски съюз на 5-8 юни в гр. Созопол.