Писмо № 428/ 17.06.1931г. на Дирекцията на Естествено-историческия музей, Ентомологическа станция и библиотека на Негово Величество царя, с което Иван Буреш препраща до Председателя на СЗРП Стефан Петков сигналите за пловдивските тепета от Христо Пашков с дата 07.06.1931 г до Борис III, цар на България и до Иван Буреш. Буреш аргументира нуждата от намеса на съюза с мнениено и желанието на царя. Писмото е получено с вх. № 1/09.07.1931 г.