Писмо с изх. № 650/23.05.1933 г. съобщава на СЗРП( вх. № 9 с ръкописна бележка "избрани тази година") имената на избраните с 3-тодишен мандат  представители на Българския рибарски съюз в СЗРП: Георги Зашев, Секретар и Алекси Петров, редактор и Грозю Грозев, главен инспектор по рибарството.