Писмо вх.№331/22.07.1936г. Дружеството на българските лесовъди уведомява СЗРП, че заповедта на Министъра на МЗДИ за разтурянето му е отменена и то възстановява нормалната си дейност.