Писмо с изх. № 801/18.12.1935 г. относно временни представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП с мандат до избиране на постоянни от общото събрание. Вписана е ръкописна бележка от проф. Стефан Петков на 21.01.1936 г за приемането на временните представители.