Молба с изх. № 23905/05.10.1936 г. от Началника на отделението за горите към МЗДИ Д. Й. Загоров за мнение от СЗРП по инвестиционен проект на швейцарската фирма "Теодор Бел и сие" за електрическа железница и ползване на каменни кариери в границите на народен парк "Витоша". Приложени са писма №№ IV-9384 и 3708 от 1936 г. и копие от карта.