Становище на КЗП относно искане за освобождаване за паша на 20000дка от резервата "Маричини езера" 1963 г.

Становище на КЗП относно искане за освобождаване за паша на 20000дка от резервата "Маричини езера" по запитване от Народното събрание (вх.№179/14.05.1963г.)

Писмо със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница и отговор от КГГП 1963 г.

Писмо изх.№183/22.05.1963г. на КЗП със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница по нареждане на учителката им с искане тя да бъде наказана.
Писмо 9164/30....

Писмо относно откриването на изложба за защита на природата 1963 г.

Писмо изх.№182/21.05.1963г. с молба фотограф да заснеме откриването на изложба за защита на природата, уредена от ГУГ в залите на Зоологическия музай на БАН.

Писмо на КЗП до ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов 1963 г.

Писмо №170/04.05.1963г. ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов.
Като отбелязва високото качество на изданието КЗП предлага да се...

Писмо относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП 1963 г.

Писмо изх.№164/30.04.1963г. относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП.
Повод е взето решение от Президиума за неучастив в VIII-мия конгрес на IUCN...

Писмо до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали 1963 г.

Писмо изх.№151/20.04.1963г. до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали

Изложение относно споровете за гори между ОНС и КГГП по изключването на гори от горския фонд 1963 г.

Изложение от КЗП до МС относно искането на ОНС-Ямбол за изключването и изкореняването на гори от горския фонд и превръщането им в обработваеми земеделски площи с аргументи за неободимостта от...

Становище на КЗП относно искане за построяване на помпена станция в резервата "Сребърна" 1963 г.

Становище на КЗП относно искане от 29.03.1963г. от ОК на БКП и ОНС - гр. Силистра за построяване на помпена станция в резервата "Сребърна" за черпене на вода за напояване.
Становището е...

Информация за щатни служители на КЗП 1963 г.

Писмо изх.№122/04.04.1963г. с информация за щатния служител на КЗП по въпросника на Личен състав на БАН - писмо вх,№112/28.03.1963г.

Становище на КЗП по искане от НЛРС за разрешение използването на бухали за борба с вреден пернат дивеч 1963 г.

Писмо изх.№116/02.04.1963г. със становище на КЗП по искане от НЛРС за разрешение използването на бухали за борба с вреден пернат дивеч, изложено в писмо 1107/22.03.1963г.. КЗП е на мнение, че...

Страници